Protokół z II zebrania Zarządu KPZSzach Występ 14 V 2016

Porządek obrad

 1. Przywitanie przybyłych członków Zarządu KPZSzach
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania Zarządu
 3. Omówienie organizacji i przebiegu zawodów rangi mistrzostw województwa kujawsko – pomorskiego (Błyskawiczne MW w Szubinie, MW oldbojów we Włocławku, MW w Szachach Szybkich w Świeciu, MW Przedszkolaków w Toruniu, MWJ w Szachach Szybkich w Sadkach, Akademickie MW w Toruniu)
 4. Omówienie przebiegu DMR KPZSzach sezonu 2015/2016, wnioski i propozycje
 5. Omówienie spraw związanych z kadrą wojewódzką młodzików i występu przedstawicieli KPZSzach w rozgrywkach o MPJ
 6. Przygotowanie oraz omówienie kolejnych zawodów w randze mistrzostw województwa w nadchodzących miesiącach
 7. Rozważenie zmian w komunikacie organizacyjno – finansowym KPZSzach na rok 2016
 8. Omówienie sytuacji finansowej KPZSzach, propozycje i uwagi
 9. Wolne wnioski
 10. Dyskusja nad wnioskami
 11. Zakończenie obrad

1. Prezes KPZSzach przywitał przybyłych członków Zarządu KPZSzach. Ze względu na sprawy służbowe nie mogli przybyć: Andrzej Leśniak i Andrzej Harasimowicz.

2. Piotr Szybowicz odczytał protokół z ostatniego zebrania Zarządu KPZSzach, po czy zebrani zatwierdzili go jednogłośnie.

3. Zarząd KPZSzach omówił organizację i przebieg turniejów rangi mistrzostw województwa: Mistrzostwa Województwa w Szachach Błyskawicznych w Szubinie (organizator Piotr Szybowicz). Mistrzostwa Województwa Oldbojów we Włocławku (organizator Janusz Augustowski), Mistrzostwa Województwa w Szachach Szybkich w Świeciu (Karol Jaroch w zastępstwie organizatora Andrzeja Leśniaka), Mistrzostwa Województwa Przedszkolaków w Toruniu (Jarosław Wiśniewski na podstawie relacji Andrzeja Harasimowicza), Akademickie Mistrzostwa Województwa w Toruniu (Piotr Szybowicz – uczestnik turnieju).

4. Zarząd KPZSzach po wysłuchaniu uwag wielu zawodników i działaczy przychyla się do sugestii o zbyt opieszałej publikacji komunikatu końcowego DMR, tak więc wypłata ryczałtu sędziego w przyszłości wypłacana będzie po ukończeniu wszystkich zadań związanych z przeprowadzeniem rozgrywek DMR, w tym publikacji sprawozdań i komunikatu końcowego. Uwagi odnośnie sędziowania były następujące: turniej nie został zgłoszony do FIDE (sytuacja wyjaśniła się po wskazówkach Pawła Jarocha na rundę przed końcem rozgrywek – szczególnie krytykowanego przez Kolegium), półtora miesiąca po zakończeniu lig nie ma komunikatu podsumowującego. Wielu zawodników telefonowało do członków Zarządu z uwagami, których puenta brzmiała: sędzia wiele razy komentował działania swoich poprzedników, ale sam prowadził rozgrywki na podobnym poziomie. Dotychczasowa praktyka pokazywała, że DMR do FIDE zgłaszał wybrany sędzia główny. Aby uniknąć złych interpretacji na przyszłość w komunikacie organizacyjnym na sezon 2016/2017 należy zamieścić uwagę, że sędzia główny jest zobowiązany do zgłaszania rozgrywek do oceny rankingowej FIDE. Obowiązkiem każdego nowego sędziego DMR będzie ponadto publikowanie komunikatów po każdej rundzie w celu uniknięcia ewentualnych nieporozumień (dla przykładu gra rezerwowych w tych samych rundach w dwóch drużynach).

5. W ciągu tygodnia Piotr Szybowicz opublikuje analizę osiągniętych rezultatów. Na szczególną uwagę zasługują medale Radosława Gajka (UKS Rotmistrz Grudziądz) i Alicji Śliwickiej (UKS OPP Toruń), grającej w grupie do lat 18, a uprawnionej do gry w grupie do lat 16. Wyniki pozostałych reprezentantów KPZSzach są na podobnym poziomie jak w latach ubiegłych.

6. Najbliższe DMWJ – III Liga Juniorów odbędą się w Świekatowie 5 czerwca 2016 roku. Mistrzostwa Województwa Juniorów zostaną przeprowadzone w Solcu Kujawski w dniach 11-12 czerwca 2016 roku.

7. Rozważenie zmian w komunikacie organizacyjno – finansowym KPZSzach na rok 2016. Andrzej Harasimowicz w przesłanym mailu (nie mógł osobiście uczestniczyć w zebraniu) zgłosił propozycję likwidacji obecnego forum KPZSzach (z powodu braku aktywności). Zaproponował tym samym, aby działalność związku była szerzej widoczna na portalach społecznośniowych (Facebook). Zarząd KPZSzach przychyla się do propozycji likwidacji forum oraz nie widzi przeciwwskazań do szerszego promowania się na portalach społecznościowych. Nie mniej jednak osoba, której powierzono by nadzór nad aktualizacją strony facebookowej powinna podobnie jak członkowie Zarządu działać społecznie. Natomiast propozycja przeznaczenia kwoty 1500 złotych na utworzenie nowej strony KPZSzach wymaga analizy finansowej związku pod koniec 2016 roku.

8. Prezes Jarosław Wiśniewski poinformował zebranych, że sytuacja finansowa KPZSzach jest stabilna. Dokonano wszelkich opłat klasyfikacyjno – rankingowych oraz innych rozliczeń z PZSzach i FIDE. W najbliższym czasie nie planuje się znaczących wydatków, natomiast szersze podsumowanie nastąpi pod koniec roku kalendarzowego.

9-10. Zebrani zauważyli, że pomimo upływu półtora miesiąca od Walnego Zebrania Sędziów nie wybrano Przewodniczącego Kolegium Sędziów. Kolega Mariusz Stoppel zobowiązał się w ciągu dwóch tygodni udzielić członkom Kolegium Sędziów informacji czy zgadza się być przewodniczącym. Niestety do dzisiaj Kolegium nie wybrało przewodniczącego, nie uchwaliło zakresu obowiązków swoich członków i nie zebrało się. Po rozmowie telefonicznej z Januszem Augustowskim Mariusz Stoppel zgodził się na objęcie funkcji Przewodniczącego Kolegium Sędziów KPZSzach

Janusz Augustowski zaproponował umieszczenie na stronie KPZSzach informacji z prośbą do zarządów klubów o podawanie nazwisk szczególnie zasłużonych działaczy szachowych w celu złożenia wniosków o nadanie im odznaczeń szachowych i państwowych.

Piotr Szybowicz złożył wniosek o nadanie odznaczeń dla trzech działaczy UKS Szachowej Dwójki Szubin (między innymi współorganizacja kilkunastu turniejów rangi mistrzostw województwa, 8 turniejów FIDE, 42 turniejów z cyklu „Cztery Pory Roku", imprez lokalnych – mistrzostw miasta w szachach szybkich, mistrzostw miasta w szachach błyskawicznych, mistrzostw szkół gminy Szubin: Jerzemy Białasowi (srebrna odznaka) – 25 lecie działalności w KPZSzach (1990-2015), Piotrowi Lechowi (srebrna odznaka) – 10 lecie działalności w KPZSzach (2005-2015) i Dariuszowi Wargulcowi (brązowa odznaka) – prowadzenie finansów klubu).

Zarząd dopuszcza możliwość wystartowania w makroregionie 3-5 juniorów w każdej kategorii wiekowej przez trenera koordynatora kadry, którzy nie wystartowali w mistrzostwach województwa juniorów z uzasadnionych przyczyn losowych.

11. Prezes Jarosław Wiśniewski zakończył zebranie KPZSzach

Protokół sporządził Piotr Szybowicz

logo

Kujawsko - Pomorski Związek Szachowy

ul. Słowackiego 118a
87-100 Toruń

REGON: 092384463
NIP: 953-23-21-732

Bank Spółdzielczy w Toruniu
95 9511 0000 2001 0004 3498 0001

Administrator Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.