Protokół z XI Zebrania Zarządu KPZSzach

Protokół z XI zebrania Zarządu Kujawsko – Pomorskiego Związku Szachowego –Kowalewo Pomorskie, dnia 15 marca 2014 roku. Na zebranie przybyli:

Benedykt Mroziński – Prezes
Paweł Jaroch – Wiceprezes
Jarosław Wiśniewski – Wiceprezes
Wioletta Pacuszka – Skarbnik
Piotr Szybowicz – Członek Zarządu
Maria Michalska – Przewodnicząca Kolegium Sędziów

Porządek zebrania: 

1. Powitanie zebranych.
2. Zapoznanie zebranych z pismem, które wpłynęło do biura KPZSzach – Przedsądowego wezwania do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych poprzez złożenie oświadczenia przez Marka Kubickiego związku orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej KPZSzach i umieszczeniem go na stronie internetowej związku.
3. Zapoznanie zebranych z pismem Przemysława Szmidta zarzucającego Zarządowi  zamieszczanie na stronie KPZSzach treści zniesławiającymi jego osobę.
4. Dyskusja nad w/w pismami .
5. Przedstawienie przez Przewodniczącą Komisji Sędziowskiej Marię Michalską wniosku o  zorganizowanie konferencji sędziowskiej w dniach 24 – 25 maja 2014 roku oraz skarg na  sędziów.
6. Wolne głosy i wnioski
7. Zakończenie obrad.

Po przywitaniu Prezes Benedykt Mroziński przeczytał pisma Marka Kubickiego i Przemysława Szmidta, a następnie udostępnił w/w pisma zebranym. Następnie poprosił Marka Kubickiego, aby odniósł się werdyktu Komisji Dyscyplinarnej. Stwierdził on, że jak i też zawarł to w piśmie, nie wszczęto w jego sprawie postępowania, a wydano orzeczenie o dyskwalifikacji. Ponadto zarzucił komisji brak bezstronności powołując się na §17 pkt. 3 Regulaminu Komisji Dyscyplinarnej PZSZach sugerując, że Jarosław Wiśniewski – przewodniczący komisji powinien się wyłączyć z komisji, bo jest w bliskich stosunkach z osobą składającą skargę.

Następnie do przedstawionych pretensji odniósł się przewodniczący komisji, przekonując zebranych, że orzeczenie kary było zgodne z prawem. Prezes zarzucił komisji dyscyplinarnej niezrozumiały, niepotrzebny pośpiech w swoim postępowaniu, błędy proceduralne oraz uznał, że faktycznie Jarosław Wiśniewski powinien wyłączyć się z rozpatrywania sprawy. Odrzucił pomysł, aby z orzeczenia tylko usunąć treść o dyskwalifikacji Marka Kubickiego, ale należy ze strony internetowej usunąć całe orzeczenie.

Następnie rozpatrzono pismo Przemysława Szmidta, w którym zawarł m. in. zarzut naruszenia jego dóbr osobistych (umieszczenie nieprawomocnego orzeczenia na stronie Związku). W przypadku nie załatwienia sprawy w drodze polubownej, zaznaczył, że będzie dochodził swoich praw na drodze sądowej.Po dyskusji poddano głosowaniu wniosek Prezesa, biorąc pod uwagę oczywiste błędy proceduralne, o ponowne rozpatrzenie przez Komisję Dyscyplinarną wniosku Pawła Jarocha o ukaranie Przemysława Szmidta, licząc na obiektywizm oraz na usunięciu z forum – kącika satyrycznego, a w szczególności rysunków dotyczącego Przemysława Szmidta.

W głosowaniu wzięła też udział Przewodnicząca Kolegium Sędziów, zgodnie z obowiązującym statutem. Zebrani jednogłośnie byli za pierwszą częścią wniosku Prezesa. W drugiej jego części, po dyskusji uznali, że zostaną usunięte rysunki z podobiznami w/w osoby. Następnie prezes stwierdził, że musi zmienić się administrator strony. Musi to być osoba niezależna. Przedstawił też otrzymywane skargi na usuwanie treści z forum szachowego. Administrator forum stwierdził, że zgodnie z przyjętymi zasadami, treści umieszczane na forum mogą być usuwane jeśli nie nie są zgodne z tematem działu. Zamieszczone w innym miejscu pod odpowiednim tematem nie będą usuwane. Zamieszczanie treści niezgodnych z tematem są typowym „zaśmiecaniem” działów, których dana informacja nie dotyczy. W imieniu Zarządu Prezes przeprosi za całe zamieszanie Marka Kubickiego i Przemysława Szmidta.

Zarząd przyjął propozycję zmiany administratora, którym wstępnie zgodził się być Andrzej Harasimowicz. Przewodnicząca Kolegiów Sędziów przekazała informację, że wpłynęły dwie skargi na sędziów i powiedziała, że rozpatrzone one będą na najbliższym posiedzeniu.

Na tym zebranie zakończono.

Protokołował Benedykt Mroziński

logo

Kujawsko - Pomorski Związek Szachowy

ul. Słowackiego 118a
87-100 Toruń

REGON: 092384463
NIP: 953-23-21-732

Bank Spółdzielczy w Toruniu
95 9511 0000 2001 0004 3498 0001

Administrator Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.