Protokół z VIII Zebrania Zarządu KPZSzach

Protokół Nr VIII z  Zebrania Zarządu KPZSzach – Nakło nad Notecią, dn. 09.08.2013 r.

W dniu 09.08.2013 r. od godziny 20.00 odbyło się zebranie Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego. Na zebranie to przybyli:

- Benedykt Mroziński – Prezes Zarządu KPZSzach,

- Paweł Jaroch – Wiceprezes KPZSzach,

- Jarosław Wiśniewski – Wiceprezes KPZSzach,

- Piotr Szybowicz – Sekretarz KPZSzach.

Na początku zebrania prezes Benedykt Mroziński  otworzył zebranie, przywitał przybyłych członków zarządu oraz poddał pod głosowanie zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania zarządu, który jednogłośnie przyjęto.

W dalszej części zebrania, odczytano porządek obrad, który również został zaakceptowany bez uwag o następującej treści:

  1. Przywitanie członków zarządu KPZSzach.
  2. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Omówienie stanu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego.
  5. Omówienie Mistrzostw Polski w Szachach Błyskawicznych w Galerii FOCUS MALL Bydgoszcz, Mistrzostw Województwa Juniorów w Solcu Kujawskim, 20 Festiwalu w Kowalewie Pomorskim oraz odbywających się właśnie 66 Otwartych Mistrzostw Województwa w Szachach Klasycznych Seniorów w Nakle nad Notecią.
  6. Omówienie wyników z imprez z cyklu Mistrzostw Polski Juniorów.
  7. Sprawozdanie trenera – koordynatora kadry wojewódzkiej juniorów i młodzików.
  8. Przygotowanie do Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików i wyjazdu na makroregion w Jastrzębiej Górze.
  9. Wolne wnioski i głosy.

Prezes związku Benedykt Mroziński referując otrzymane od księgowej KPZSzach informacje, dot. stanu środków  finansowych związku oświadczył, że w chwili obecnej w kasie związku jest ponad 9.000 zł, przy czym spodziewany jest w najbliższych dniach wpływ kwoty 3.000 zł od jednego ze sponsorów Mistrzostw Polski w Szachach Błyskawicznych. Stan finansów związku wydaje się być zadowalający i w porównaniu do poprzednich lat dynamika operacji finansowych jak i  ilość środków na kontach związkowych wzrosła. Daje to możliwości zarządowi do wspierania inicjatyw szachowych w województwie, zarówno w szkolenia młodzieży, organizacji imprez mistrzowskich czy dofinansowywania odpowiednio umotywowanych wniosków indywidualnych.

Omówienia zorganizowanych w dniach 8-9 czerwca 2013 w Galerii Handlowej FOCUS MALL Mistrzostw Polski w Szachach Błyskawicznych dokonał Jarosław Wiśniewski. Tak jak zostało to wcześnie ujęte w dostępnej na stronie internetowej KPZSzach relacji imprezę tą należy uznać za udaną. Wyciągnięto wnioski z uchybień październikowych (poprzednie MP odbyły się w dniu 21.10.2012 r.), udało się zgromadzić ponad dwukrotnie wyższy budżet (blisko 30 tys. zł), przez co pula nagród finansowych i rzeczowych znacznie wzrosła. Poziom mistrzostw był również znacznie wyższy o czym świadczyć może przyjazd 11 arcymistrzów. Miłym akcentem było zwycięstwo w zawodach drużynowych reprezentantów naszego województwa, ŻTMS Baszty Żnin oraz trzecie miejsce zawodników BKS Chemik Bydgoszcz. Mistrzostwa te poprzedzone były turniejami dla dzieci i młodzieży, które zgromadziły ponad 100 zawodników w różnym wieku.

W odniesieniu do Mistrzostw Województwa Juniorów w Solcu Kujawskim, również ich przebieg i wyniki zostały opisane na stronie internetowej KPZSZach w relacji autorstwa Jarosława Wiśniewskiego. W ujęciu promocyjnym i rekreacyjnym, należy uznać te mistrzostwa za bardzo udane. Popularny pod względem turystycznym, rekreacyjnym i rozrywkowym znany w tej części województwa i nie tylko, JuraPark w Solcu Kujawskim – dał możliwość udanego spędzenia czasu przy szachownicach, jak i na licznych placach zabaw i karuzelach, udostępnionych za symboliczną jak na te warunki opłatą zarządców parku. Oprócz tego, że w tym uroczym miejscu mile czas mogły spędzić całe rodziny, to najważniejszym aspektem wydaje się być przetarcie kolejnego szlaku, odkrycie nowego miejsca dla realizacji popularyzacji promocji szachów.   

20 Festiwal Szachowy w Kowalewie Pomorskim również przejdzie do historii jako najliczniejsza w tym roku impreza szachowa w naszym województwie. Udział w zorganizowanym po raz 20 przez Benedykta Mrozińskiego i jego sztab ludzi, ponad 300 osób musi budzić pozytywne wrażenia. Nieskromnie można przyznać, że na trzy opisane powyżej imprezy w ujęciu indywidualnym przybyło łącznie ponad 650 graczy. Kowalewo Pomorskie tym samym ma już swoją markę i tym bardziej cieszy, że taka impreza szachowa odbywa się w naszym województwie.

Do Nakła nad Notecią na 66 Otwarte Mistrzostwa Województwa Seniorów przybyło 60 osób. Tym tygodniowym zawodom granym w dwóch grupach, towarzyszy szereg imprez około turniejowych (zawody w darta, zawody strzeleckie, tenis, kino, itp.) mające na celu umilenie pobytu z Nakle przybyłym zawodnikom. Budżet zawodów również wydaje się zadowalający (ponad 10 tys. zł). Na całościową ocenę zawodów przyjdzie czas w terminie późniejszym.

Omówienia wyników reprezentantów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Mistrzostwach Polski Juniorów w Szachach Szybkich i Błyskawicznych dokonał Paweł Jaroch. Do niewątpliwych sukcesów należą dwa złote medale Radosława Gajka (Rotmistrz Grudziądz) w kategorii do lat 16, brązowy i złoty medal Kacpra Drozdowskiego oraz srebrny medal  Łukasza Licznerskiego (Chemik Bydgoszcz) – obaj w grupie do lat 18. Pozytywnie zaprezentowała się nasza najlepsza zawodniczka – Alicja Śliwicka z OPP Toruń, która w starszej grupie dziewcząt do lat 14 dzielnie walczyła o medale i zajęła 5 i 6 miejsce (szybkie i błyskawiczne). Niestety w szachach „dziewczęcych” w naszym regionie jest tylko Alicja i długo nic, co nie wróży dobrych wyników w przyszłych latach dla naszych zawodniczek. Na dobrym poziomie, choć wszyscy liczyli na więcej, zaprezentował się Konrad Drozdowski (Rotmistrz Grudziądz), który dwukrotnie zajął miejsca w pierwszej dziesiątce, a tuż za nią uplasował się kolega klubowy Michał Karpus, który może uznać mistrzostwa za udane.

Paweł Jaroch dokonał również sprawozdania trenera – koordynatora kadry wojewódzkiej. Bardzo dużo czasu trzeba poświęcać na biurokrację związaną z wyjazdami kadrowymi, czasami nawet po kilka razy trzeba jeździć w celu załatwienia formalności. Już niedługo ukaże się bardziej szczegółowe podsumowanie w KWJ i KWM. Zawodnicy z kadry juniora i młodzika uczestniczyli i będą uczestniczyć w następujących zgrupowaniach/turniejach wakacyjnych: Międzynarodowe Turnieje we Wrocławiu, Kowalewie Pomorskim i Ostródzie, Mistrzostwa Województwa w Nakle nad Notecią i zawody w Dąbkach k/Darłowa.

Jarosław Wiśniewski i Paweł Jaroch zreferowali przygotowania związku do przeprowadzenia Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików, które w dniach 21-22 września 2013 r. odbędą się w Miejskim Centrum Kultury przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy. Jarosław Wiśniewski dodał, że MCK to kolejna instytucja kulturalno-oświatowa, która chętnie weszła we współpracę na płaszczyźnie popularyzacji szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. MCK dodatkowo udostępni dla zorganizowania w październiku br. zawodów szachowych w Pałacu w Ostromecku, którego jest zarządcą. Powyższe pokazuje, że przy odrobinie woli działania, można nawiązywać współpracę w różnych miejscach czy instytucjach, jednak warunkiem nadrzędnym jest owa „odrobina woli”.

Paweł Jaroch dodał, że prowadzi rozmowy w sprawie wynajęcia autokaru na wyjazd naszych reprezentantów na Makroregion Juniorów. Związek dofinansuje ten wyjazd w 1/3, co zostało jednogłośnie zaakceptowane. Pozostałą kwotę będą musieli ponieść uczestnicy wyjazdu (rodzice, kluby).

W kolejnym punkcie omówiono przymiarki do nowego Regulaminu DMR na sezon 2013/2014, który należy zmodernizować po ostatnim Wlanym Zjeździe Delegatów KPZSzach. Szczegóły tych zmian zostaną opublikowane, po ostatecznym opracowaniu regulaminu przez Pawła Jarocha i zaakceptowaniu tych zmian przez uprawnione podmioty.

W ramach wolnych wniosków Piotr Szybowicz zwrócił uwagę na możliwość zapraszania na walne zjazdy KPZSzach byłych prezesów Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego, co zostało przychylnie przyjęte i jednogłośnie zaakceptowane. Podobnie zaakcentowano, aby na każde kolejne posiedzenie zarządu zapraszany był przewodniczący Kolegium Sędziów. Jarosław Wiśniewski podkreślił, że konieczne jest ocieplenie stosunków z KS, a wzajemna współpraca powinna przynieść lepsze efekty niż trwanie w sytuacji niejako konfliktowej. Dobrym prognostykiem był zorganizowany na początku bieżącego roku kurs sędziowski na klasy okręgowe, ale niestety pewne animozje nieco przyćmiły bardzo dobry efekt tego kursu (przybyło kilkunastu nowych sędziów). Być może dobrym rozwiązaniem będzie zorganizowanie wspólnego spotkania członków zarządu KPZSzach z przedstawicielami Kolegium Sędziów, celem wypracowania wspólnych stanowisk na dalszą współpracę.

Prezes Benedykt Mroziński zaproponował utworzenie 5 ligi szachowej, zrzeszającej amatorów, wśród których większość stanowiłyby kluby, sekcje szachowe z małych miejscowości lub z terenów wiejskich. Z posiadanej wiedzy wynika, ze istnieje kilka – kilkanaście małych klubików, sekcji, których członkowi z chęcią mogliby rywalizować w zawodach drużynowych. Kwestiami związanymi z organizacją tych rozgrywek prezes Mroziński zobowiązał się zająć osobiście. Dodał, że zarząd KPZSzach mógłby podjąć się wspierania inicjatyw szachowych (organizacja zawodów, itp.) w małych miejscowościach, celem aktywacji życia szachowego na tych terenach. Pomysł ten również został pozytywnie przyjęty.

Na koniec zwrócono uwagę na kolejną absencję na posiedzeniu zarządu Krystiana Janika. Miejmy nadzieję, że podyktowana była ona zdarzeniami losowymi. W innym przypadku prosimy naszego kolegę o ustosunkowanie się do swojej roli w zarządzie.

Obrady zakończono po 2 godzinach.

Protokołował: Jarosław Wiśniewski oraz Paweł Jaroch.

logo

Kujawsko - Pomorski Związek Szachowy

ul. Słowackiego 118a
87-100 Toruń

REGON: 092384463
NIP: 953-23-21-732

Bank Spółdzielczy w Toruniu
95 9511 0000 2001 0004 3498 0001

Administrator Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.