Protokół nr 4/2013 z posiedzenia Kolegium Sędziów KPZSzach z dnia 30.03.2014

Protokół nr 4/2013

z posiedzenia Kolegium Sędziów KPZSzach

Posiedzenie odbyło się w dniu 30 marca 2014 r. w Szubinie.

Obecni: Maria MICHALSKA, Ulrich JAHR, Andrzej KARPIŃSKI.

Porządek dzienny:

1). Przyjęcie porządku zebrania.

2). Omówienie nadesłanych do zatwierdzenia regulaminów.

3). Sprawy finansowe Kolegium (stan opłat składek sędziowskich).

4). Rozpatrzenie nadesłanych skarg na sędziów.

5). Sprawozdanie z działalności Kolegium.

6). Sprawozdawczość sędziowska (na podstawie nadesłanych sprawozdań).

7). Konferencja sędziowska w Toruniu 24.05.2014 r.

8). Wnioski do dalszej pracy.

9). Sprawy różne.

Na wstępie zebrania zatwierdzono porządek posiedzenia.

Ad. 1 Porządek posiedzenia został zatwierdzony jednogłośnie.

Ad. 2 Kolegium otrzymało plik regulaminów mistrzowskich zawodów okręgowych na I półrocze 2014 r. Kolegium nie zgłasza merytorycznych uwag do treści tych regulaminów, jedynym zastrzeżeniem jest fakt, że zdecydowaną większość turniejów ma sędziować jako główny tylko jeden sędzia Paweł Jaroch.

Ad. 3 Składki sędziowskie okręgowe na 2014 r. (stan na 25 marca br.) uregulowało ośmiu sędziów: trzech sędziów Baszty Żnin oraz Michał Wodzyński, Marek Kubicki, Andrzej Sargalski, Jerzy Łapiński i Paweł Grochowalski. Zdziwienie budzi fakt, że zawody drużynowe lig okręgowych sędziują również sędziowie bez tych uprawnień np. Adam Olędzki.

Ad. 4 Do Kolegium wpłynęły dwie skargi na sędziów klas centralnych. Pismo Mariusza Darowickiego, Krzysztofa Żołnierowicza i Przemysława Szmidta przedstawia trzy zarzuty sędziemu Pawłowi Jarochowi.

a) Została skrócona ostatnia runda w Toruniu (Młyn Wiedzy), co nie zostało opisane i wyjaśnione w sprawozdaniu z turnieju.

b) Paweł Jaroch będąc sędzią IV Ligi KPZSzach i zawodnikiem III Ligi wydawał decyzje w tej klasie rozgrywkowej oraz czynnie wpływał na decyzje sędziego asystenta Adama Olędzkiego.

c) Na zawodach w Solcu Kujawskim celowo zmienił kojarzenie I rundy, aby nie grali ze sobą zawodnicy z klubu, którego opiekunem jest jego brat. W tych samych zawodach jest więcej nieprawidłowości w kojarzeniu, a sprawozdanie do Kolegium wpłynęło tylko z jednej grupy z półrocznym opóźnieniem.

Paweł Jaroch nadesłał wyjaśnienie do tych zarzutów, z którymi Kolegium się zapoznało. Decyzja Kolegium jest taka, że jeśli sędzia czy organizator zmienia jakieś ustalenia regulaminowe, musi to być opisane w sprawozdaniu z zawodów. Przemilczanie takich faktów jest podejrzeniem o mataczenie i stronniczość, co nie licuje z pełnioną funkcją sędziego. Kolegium Sędziów KPZSzach zwraca uwagę sędziemu klasy FIDE Pawłowi Jarochowi na niedopuszczalność podobnych praktyk, które obniżają autorytet sędziego. W przyszłości skargi będą kierowane do ukarania przez Kolegium Sędziów Polskiego Związku Szachowego.

Druga skarga dotyczy sędziego klasy państwowej Janusza Augustowskiego, który będąc sędzią głównym III Ligi KPZSzach rozegrał trzy partie w drużynie WKSz 1938 Włocławek, grającej w tej klasie. Jest to sprzeczne z regulaminem rozgrywek drużynowych naszego województwa.

Kolegium zwraca uwagę na niestosowność zachowania sędziego i wnioskuje o zweryfikowanie tych trzech partii jako walkowery dla przeciwników. Ponieważ sprawozdanie zostało już wysłane do FIDE, Kolegium oczekuje od sędziego Janusza Augustowskiego sprostowania u administratora rankingu PZSzach z podaniem do wiadomości naszemu Kolegium i na witrynie internetowej KPZSzach.

Ad. 5 Maria Michalska przedstawiła projekt sprawozdania z działalności Kolegium za okres luty 2013 – marzec 2014 r. Sprawozdanie z niewielkimi uzupełnieniami został przyjęte i będzie odczytane podczas trwania Walnego Zebrania Sprawozdawczego KPZSzach. Stanowi też załącznik do protokołu z posiedzenia Kolegium.

Ad 6 Przewodnicząca Kolegium otrzymała w regulaminowym terminie 12 sprawozdań od sędziów Janusza Augustowskiego, Pawła Grochowalskiego i Ulricha Jahra. Wpłynęły również z dużym opóźnieniem sprawozdania z kilkudziesięciu turniejów sędziowanych przez Pawła Jarocha i Jarosława Wiśniewskiego. Opóźnione sprawozdania nie będą punktowane w aktywności sędziowskiej, jako niezgodne z przepisami FIDE. Tabelka aktywności będzie publikowana na witrynie internetowej KPZSzach.

Ad 7 Kolegium ustaliło, że wojewódzka konferencja sędziowska odbędzie się w dniu 24 maja 2014 r. w Toruniu w klubie FLISAK, ul. Gagarina 152. Komunikat organizacyjny tej konferencji ukaże się w kwietniu na witrynie KPZSzach.

Ad 8 Kolegium, pomimo uchwały WZD KPZSzach, nadal nie ma dostępu do witryny internetowej Związku w zakładce sędziowskiej. Nadal również nie otrzymaliśmy wiadomości o sprawach finansowych dotyczących działalności Kolegium. W takiej sytuacji organizacja wojewódzkiej konferencji sędziowskiej będzie niemożliwa. Również w sytuacji, kiedy w związku jest około stu licencjonowanych sędziów szachowych, a nie są oni powoływani do obsługi turniejów, nie widzimy potrzeby organizacji kolejnego kursu sędziowskiego.

Na tym posiedzenie zostało zakończone. Protokół został jednogłośnie przyjęty i będzie niezwłocznie przesłany prezesowi KPZSzach. Posiedzenie trwało dwie i pół godziny.

Załącznik: Sprawozdanie z działalności Kolegium

Protokółował Ulrich Jahr.

logo

Kujawsko - Pomorski Związek Szachowy

ul. Słowackiego 118a
87-100 Toruń

REGON: 092384463
NIP: 953-23-21-732

Bank Spółdzielczy w Toruniu
95 9511 0000 2001 0004 3498 0001

Administrator Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.