Protokół nr 1/2012 z posiedzenia Kolegium Sędziów KPZSzach z dnia 19.05.2012

Posiedzenie odbyło się w dniu 19 maja 2012 r. w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 2 w Bydgoszczy.
Obecni: Maria MICHALSKA, Ulrich JAHR, Andrzej KARPIŃSKI.

Porządek dzienny:
a).    Opracowanie regulaminu Kolegium Sędziów KPZSzach.
b).    Podział pracy członków Kolegium.
c).    Opiniowanie regulaminów zawodów wojewódzkich.
d).    Preliminarz finansowy Kolegium KPZSzach.
e).    Aktualizacja listy ewidencyjnej sędziów KPZSzach.
f).    Sprawy różne.

Na wstępie zebrania zapoznano się z protokołem wojewódzkiej konferencji sędziowskiej w dniu 22 kwietnia 2012 r., który pisał Andrzej KARPIŃSKI. Protokół ten przewodnicząca Kolegium niezwłocznie prześle prezesowi KPZSzach Bendyktowi MROZIŃSKIEMU, celem umieszczenia na witrynie KPZSzach.
Ad a - Zebrani opracowali i przedyskutowali regulamin działania Kolegium Sędziów KPZSzach, który będzie obowiązywać do terminu zwołania Walnego Zebrania KPZSzach uprawnionego do zatwierdzenia treści. Regulamin jest załączony do protokołu. Regulamin będzie również przesłany prezesowi KPZSzach celem umieszczenia na witrynie internetowej KPZSzach.
Ad b - Podział pracy członków Kolegium został przedstawiony w opracowanym regulaminie działania Kolegium. Szczegóły będą omówione na kolejnym posiedzeniu gdyż  pierwszym zebraniu nie uczestniczy Janusz AUGUSTOWSKI. Ustalono jedynie, że sprawozdania z zawodów powinny być nadsyłane do przewodniczącej Kolegium Marii MICHALSKIEJ, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ad 3 - Wiceprezes Paweł JAROCH przesłał w dniu 19 maja br. plik regulaminów zawodów mistrzowskich do zaopiniowania przez Kolegium Sędziów KPZSzach. Kolegium zapoznało się z czterema regulaminami:
65 Otwarte Mistrzostwa województwa Kujawsko-Pomorskiego. Regulamin jest napisany poprawnie z jednym zastrzeżeniem, że sędzia główny jest zobowiązany wysłać sprawozdanie sędziowskie w terminie 7-10 dni, natomiast nie ma on obowiązku pisać relacji z zawodów. Obowiązek ten spoczywa na organizatorze zawodów. Nominacja sędziego głównego nastąpi na następnym posiedzeniu Kolegium, w czerwcu br. (termin zawodów 9-15 sierpnia br.).
Regulamin mistrzostw województwa juniorów, Szubin 14-16 września 2012). Regulamin napisany poprawnie, sędziego głównego (na wniosek organizatora) Kolegium zatwierdzi w czerwcu br.
Komunikat mistrzostw makroregionalnych juniorów 13-20 października 2012. Zauważono błąd w pkt terminarza rozgrywek. Przyjazdy zawodników powinny być 14, a nie 13 października. Komunikat napisany poprawnie, sędzia otrzyma nominację w terminie późniejszym.
Regulamin Mistrzostw KPZSzach w szachach szybkich 10 listopada 2012. Regulamin napisany poprawnie, sędzia główny będzie zatwierdzony w terminie późniejszym.
Regulamin Drużynowych Mistrzostw KPZSzach w sezonie 2012/2013 nie był jeszcze dyskutowany z powodu zbyt późnego dostarczenia i absencji jednego członka Kolegium KPZSzach. Postaramy się wydać opinię na kolejnym posiedzeniu w czerwcu br. Przesłany projekt może zostać opublikowany na witrynie internetowej KPZSzach do szerszej dyskusji, ale nie może być zatwierdzany przez Zarząd KPZSzach przed otrzymaniem opinii naszego Kolegium.
Kolegium proponuje aby regulaminy przesyłać w formacie Word a nie *.pfd, aby można był ewentualne uwagi wpisywać innym kolorem w tekście.

Ad. 4 - Kolegium nie opracowało jeszcze preliminarza finansowego na 2012 r. Proponujemy aby Zarząd KPZSzach zarezerwował wstępnie 75 % wpłat składek sędziów klas okręgowych. Szczegółowy preliminarz przedstawimy po kolejnym posiedzeniu Kolegium.
W planie Kolegium ma delegowanie jednego sędziego na ogólnopolską konferencję sędziowską oraz organizację kursu sędziów klas okręgowych w Bydgoszczy lub Toruniu. Należy również liczyć się z delegacjami członków Kolegium na posiedzenia oraz ewentualnie wyrywkową wizytację mistrzowskich zawodów okręgowych.

Ad. 5 - Kolegium sporządziło wykaz sędziów KPZSzach posiadających licencję. Na liście znajduje się 83 sędziów. Ponadto w Centralnym Rejestrze znajduje się 32 sędziów bez licencji. Kolegium oczekuje na wykaz składek sędziowskich za 2012 r. od księgowej KPZSzach.
Na tym posiedzenie zostało zakończone. Protokół będzie niezwłocznie przesłany prezesowi KPZSzach. Posiedzenie trwało trzy godziny.

Protokółował Ulrich JAHR

Załączniki:

Protokół obrad wojewódzkiej konferencji sędziowskiej
Regulamin działania Kolegium Sędziów KPZSzach

logo

Kujawsko - Pomorski Związek Szachowy

ul. Słowackiego 118a
87-100 Toruń

REGON: 092384463
NIP: 953-23-21-732

Bank Spółdzielczy w Toruniu
95 9511 0000 2001 0004 3498 0001

Administrator Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.